Vandaag in het Verleden

Nieuwsfeiten

16 mei 1931 - Het Genootschap Onze Taal wordt opgericht 'om het oprukkende verduitschen van de Nederlandsche taal een halt toe te roepen'.