Vandaag in het Verleden

Nieuwsfeiten

12 februari 1997 - De Europese Commissie heeft naar aanleiding van de varkenspest in Noord-Brabant een onmiddellijk exportverbod afgekondigd voor Nederlandse varkens. De Europese veterinaire deskundigen vinden de beschermende maatregelen die Nederland tot dusver heeft getroffen onvoldoende.